O programie

WatchDoctor to nowy program obywatelskiego nadzoru nad działaniem placówek służby zdrowia adresujących swoją ofertę do studentów, doktorantów i pracowników uczelni na terenie 11 ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin, aglomeracja górnośląska, Łódź, Opole, Trójmiasto, Olsztyn, Toruń, Poznań). Program realizuje Fundusz Pomocy Studentom przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Badanie będzie realizowane w ramach pięciu podstawowych obszarach:

  • analiza prawnych i organizacyjnych warunków działania, zgodność statutu i regulaminu z odpowiednimi ustawami,
  • obsługa pacjenta (bezpośrednia, telefoniczna i internetowa) możliwości obsługi i leczenia studentów i pracowników naukowych uczelni będących obcokrajowcami,
  • przestrzeganie praw pacjenta, dostępność i komplementarność usług,
  • warunki higieniczne w badanych placówkach i przystosowanie tych placówek do obsługi osób niepełnosprawnych,
  • budżet placówki, efektywność wykorzystania środków.