Poinformuj nas

WatchDoctor jest niezależnym, obywatelskim programem nadzoru nad pozamedycznymi aspektami działania służby zdrowia.
Zajmujemy się dostępnością i jakością – profilaktyki, badań i leczenia. Sprawdzamy warunki higienicznymi i architektoniczne placówek medycznych, a zwłaszcza ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Interesuje nas przejrzystość transferu środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia, bariery dostępu do informacji o działaniu podmiotów leczniczych oraz etyka działania zatrudnianych przez nie pracowników. Jednym słowem wszystko poza merytoryczną oceną sposobu diagnozowania i leczenia pacjentów.

Jeżeli uważasz, że istnieje powód do naszej interwencji, jeżeli chcesz skomentować doświadczenia ze służbą zdrowia Twoje lub Twoich najbliższych, jeżeli sądzisz, że konieczna jest zmiana prawa lub zasad finansowania służby zdrowia – napisz to nas!

1. Temat*

Prosimy zaznaczyć jakiej grupy tematów dotyczy treść listu.
Można wskazać tylko jedną opcję.
Właściwy wybór umożliwi szybkie skierowanie listu do odpowiedniego eksperta.

 
prawa pacjenta, jakość obsługi w placówkach służby zdrowia
działania informacyjne, akcje profilaktyczne, szczepienia
odpłatność za leczenie, warunki i zakres ubezpieczenia
korzystanie ze służby zdrowa za granicą, dostępność usług medycznych w Polsce dla obcokrajowców
warunki higieniczne w placówkach służby zdrowia
organizacja, finansowanie i prawne aspekty funkcjonowania służby zdrowia
etyczne aspekty działania lekarzy, farmaceutów, podmiotów leczniczych, firm farmaceutycznych
dostępność usług w placówkach publicznych, czas oczekiwania na lekarzy specjalistów, badania i leczenie
jawność działania podmiotów leczniczych, dostęp do informacji, ochrona danych osobowych
inne

2. Treść listu*


3. Autor listu* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe