Zostań audytorem

Trwa nabór wolontariuszy, audytorów do Programu WatchDoctor. Audytorem (badaczem w projekcie typu watchdog) może zostać student lub doktorant chcący odbyć praktykę związaną z udziałem w badaniu społecznym, przeprowadzaniem profesjonalnych badań ankietowych, gromadzeniem online danych do raportu. Audytorzy otrzymają pełną instrukcję pracy badacza oraz wezmą udział w badaniu, które będzie miało formułę dwumiesięcznych praktyk z możliwością elastycznego kształtowania grafiku pracy. Na życzenie audytorzy otrzymają zaświadczenia dokumentujące zdobyte doświadczenie.

Do doktorantów lub studentów ostatnich dwóch lat studiów magisterskich socjologii bądź innego kierunku humanistycznego znających metody i techniki badań społecznych kierujemy zaproszenie do podjęcia współpracy w programie w roli analityków. Analitycy będą uczestniczyć w szkoleniu, zdobędą doświadczenie w zakresie prowadzenia monitoringu obywatelskiego, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w dużym pozarządowym projekcie badawczym.

Zgłoszenia zawierające CV i opis dotychczasowych doświadczeń badawczych prosimy przesyłać na adres: biuro@watchdog.edu.pl

Włącz się w działania na rzecz pozytywnej zmiany w akademickiej służbie zdrowia.